Kardiologjia
Sëmundjet Kardiovaskulare
Qendra e Konsultave Ambulatore QKA
Laboratori
Analiza të sakta dhe në kohë
Edukimi në Vazhdim
Shërbimi i Onkologjisë
Lufta kundër kancerit

Shërbim 24 orë

QSU “Nënë Tereza” ofron shërbime mjekësore diagnostikimi e kurimi në njësi të specializuara.
Shërbimet janë njësi diagnostikuese trajtuese dhe shkencore themelore.

</p>
<style>

Urgjenca

Adresa Rruga e Dibrës nr.372, Tiranë

Urgjencat: 112  /  Urgjenca kombëtare : 127

</p>
<style>

</p>
<style>

Jepni opinionin tuaj

Dekorata “Nënë Tereza”

Dekorata “Nënë Tereza” U jepet personaliteteve shqiptare dhe të huaja për akte të shquara humanizmi ndaj kombit shqiptar dhe njerëzimit.