Kanceri gjirit, parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjes

Prof. Asc. Dhurata Tarifa

Mjeke onkologe pranë Njësisë së Kimioterapisë Onkologjike,

Spitali Onkologjik, QSUNT

 

 

 

Kanceri gjirit, parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjes

 

Sensibilizimi i grave është shumë i rëndësishëm, pasi parandalimi është arma me e mirë në luftën kundër kancerit të gjirit.

 

 1. Cfarë ekzaminimesh duhet të kryejë një grua për të kapur në kohë një Ca të gjirit? 

  Ekzaminimet që duhet të kryejë një grua për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit rekomandohen në varësi të grupmoshave.

 • Për gratë nën 40 vjeç:
 • Vetëkzaminimi çdo muaj
 • Ekzaminimi klinik çdo vit
 • Ekografi e gjirit çdo vit
 • Mamografi vetëm në rastet me rrisk të lartë apo që paraqesin lesion të dyshimtë në ekografi.
 • Gratë 45-55 vjeç:
 • Vetëkzaminimi çdo 6 muaj
 • Ekzaminimi klinik çdo vit
 • Ekografi të çdo 6 muaj
 • Mamografi çdo 1-2 vjet.
 • Gratë mbi 55 vjeç
 • Vetëkzaminimi çdo muaj
 • Ekzaminimi klinik dhe ekografik çdo 6 muaj
 • Mamografi çdo vit.

 

 1. Cilat janë simptomat e kancerit të gjirit?

 

 • Si në gratë edhe në burrat simptoma më e shpeshtë është prezenca e një masë tridimensionale, shpesh e padhimbshme.
 • Ndryshimi në dimension apo në formën e gjirit.
 • Rrjedhje e sekrecioneve nga mamela.
 • Retraksion i mamelës.
 • Ndryshime të lekurës së gjirit (skuqje dhe edeme).
 • Prezenca e një adenopatie në regjinon aksilar.

 

 1. Si paraqitet situata e kësaj sëmundje në vendin tonë?

 

Trajtimi i Ca të gjirit në vendin tonë ka ardhur duke u përmiresuar ndër vite:

 • Vdekshmëria është ulur
 • Falë shtimit të sensibilizimit të popullatës.
 • Falë progresit të shkencës në trajtimin lokal dhe atë sistemik.
 • Falë vëmendjes në rritje të institucioneve ndaj kancerit në përgjithësi dhe atij të gjirit në veçanti.

 

 1. Cilat janë konkretisht arritjet e deritanishme në vendin tonë përsa i përket diagnostikimit dhe trajtimit të kancerit të gjirit? 

 

 • Është hartuar protokolli multidisiplinar i trajtimit të kancerit të gjirit.
 • Po realizohen diagnostikimi anatomopatologjik dhe imunohistokimik , gjë që mundëson trajtimin e personalizuar për çdo pacient.
 • Zhvillimi i teknikave kirurgjikale bashkëkohore.
 • Po realizohet trajtimi radioterapeutik bashkëkohor me akselerator linear.
 • Aktualisht po perdoren skema bashkohore në trajtimin e kancerit të gjirit në varësi të profilit gjenetik dhe stadit të semundjes.
 • Aktualisht po trajtohen me  targetuesin e receptorit HER2 –Herceptine dhe Pertuzumab, të gjitha gratë që mbartin këtë receptor.

Është bërë progres sinjifikativ me rimbursimin e preparatëve inovative si Everolimus, Palbociclib, Ribociclib, që kanë rritur ndjeshëm mbijetesën.