Strukturat e konsultave në QSUT

01 – Spitali Onkologjik

01.01 – Konsulta Kirurgjikale Onkologjike

01.02 – Konsulta Gjinekologjike Onkologjike

01.03 – Konsulta Kemioterapi

01.04 – Konsulta Radioterapi

01.05 – Spitali Ditor – Trajtimi Kemioterapi

01.06 – Spitali Ditor – Trajtimi Radioterapi

01.07 – Konsulta Anestetike

01.08 – Veprime Administrative Spitali Onkologjik

01.09 – Laboratori Histopatologjik Onkologjik

01.10 – Ekografia – Spitali Onkologjik

01.11 – CT – Spitali Onkologjik

01.12 – Mamografia – Spitali Onkologjik

01.13 – Radiografi –  Spitali Onkologjik

01.14 – Laboratori Klinik – Spitali Onkologjik

02 – Reumatologji-Alergologji

02.01 – Konsulta Reumatologji

02.02 – Konsulta Alergologji

02.03 – Laboratori Biokimik – Punkti i Reumatologjisë

02.04 – Fizioterapia Reumatologjike

02.05 – Veprime Administrative

03 – Pediatri 1

03.01 – Audiometri – Timpanometria Pediatrike

03.02 – Elektroencefalograma Pediatrike (EEG)

03.03 – Elektrokardiografia Pediatrike (ECG)

03.04 – Konsulta Endokrinologjike Pediatrike

03.05 – Konsulta Gastroenterologjike Pediatrike

03.06 – Konsulta Hematologjike Pediatrike

03.07 – Konsulta Kirurgji Infantile

03.08 – Konsulta Nefrologji Pediatrike

03.09 – Konsulta Neurologji Pediatrike

03.10 – Konsulta Oftalmokirurgji Pediatrike

03.11 – Konsulta Otorinolaringologji Pediatrike

03.12 – Konsulta Pneumoalergologji Pediatrike

03.13 – Urgjenca e Sëmundjeve të Fëmijëve

03.14 – Konsulta Psikiatrike Pediatrike

03.15 – Konsulta Psikologjike Pediatrike

03.16 – Spirometria – Spitali Pediatrik

03.17 – Laboratori Biokimik – Punkti i Spitalit Pediatrik

03.18 – Ekografia – Spitali Pediatrik

03.19 – Fizioterapia Pediatrike

03.20 – Radiologji – Spitali Pediatrik

03.21 – CT – Spitali Pediatrik

03.22 – Konsulta Anestetike – Spitali Pediatrik

03. 23 – Qendra Hemoglobinopative PED

03.24 – Veprime Administrative, Pediatri 1

04 – Pediatri 2

04.01 – Konsulta Dermatologjike Pediatrike

04.02 – Konsulta Gjenetike Pediatrike

04.03 – Konsulta Kardiologjike Pediatrike

04.04 – Konsulta Infektivologjike Pediatrike

04.05 – Konsulta Pediatri e Pergjithshme

04.06 – Konsulta Reumatologjike Pediatrike

04.07 – ECHO e përgjithshme – Spitali Pediatrik

04.08 – Radiografi – Spitali Pediatrik

04.09 – Veprime Administrative, Pediatri 2

05 – Angiokirurgji-Kardiokirurgji

05.01 – Konsulta Kirurgji Vazale

05.02 – Konsulta Kirurgji Kardiake

05.03 – Laboratori Biokimik – Punkti i Angio/Kardiokirurgjisë

05.04 – Veprime Administrative-K.Kirurgji

06 – Sëmundjet e brendshme

06.01 – Konsulta Dermatologjike

06.02 – Konsulta Kardiologjike – Kardiologji Nr. 1

06.03 – Konsulta Kardiologjike – Kardiologji Nr. 2

06.04 – Konsulta Endokrinologjike

06.05 – Konsulta Gastroenterohepatologjike

06.06 – Konsulta e Mjekësisë Interne

06.07 – Konsulta Nefrologjike

06.08 – Konsulta Hematologjike

06.09 – Laboratori Imunologjik

06.10 – Laboratori Biokimik – Punkti i Sëmundjeve të Brendshme

06.11 – Laboratori Mikrobiologjik – Punkti i Sëmundjeve të Brendshme

06.12 – Kabineti I ekzaminimeve (ECG)

07 – Spitali Nr. 1, Kabineti i Ekzaminimeve

07.01 – Ekografi e Aparatit Gastrointestinal

07.02 – Ekografia Aparat Urinar

07.03 – Ekografia e tiroides

07.05 – Elektrokardiograma (ECG)

07.06 – Ergometria Kardiake

07.07 – Ekokardiografia

07.08 – Fibrogastroskopia

07.09 – Konsulta Toksokologji Klinike

07.10 – ECHO e përgjithshme, Spitali Nr. 1

07.11 – Radiografi, Spitali Nr. 1

07.12 – Radioskopi, Spitali Nr.1

07.13 – Radiografi Panoramike Maksilo – Faciale, Spitali Nr. 1

07.14 – Koronarografi PTCA – Salla Nr 1

07.15 – Koronarografi PTCA – Salla Nr 2

07.16 – Shintigrafia

07.17 – Veprime Administrative

08 – Spitali Infektiv

08.01 – Konsulta e Sëmundjeve Infektive

08.02 – Urgjenca e Sëmundjeve Infektive

08.03 – Laboratori Biokimik – Punkti i Sëmundjeve Infektive

08.04 – Ekografia – Spitali Infektiv

08.05 – Radiologji – Spitali Infektiv

08.06 – Veprime Administrative

09 – Spitali Francez

09.01 – Kabineti i Trajtimit Stomatologjik

09.02 – Kabineti i Fushës Vizive

09.03 – Kabineti i Fundus Okuli

09.04 – Kabineti i Spirometrisë

09.05 – Kabineti i Provave të Alergjisë

09.06 – Laboratori Toksikologjik i Sëmundjeve Profesionale

09. 07 – Kab. Mikrokirurgjise ORL

09.08 – Konsulta Anestetike – Spitali Francez

09.09 – Konsulta e Sëmundjeve Profesionale

09.10 – Konsulta Alergologjike pranë Spitalit Francez

09.11 – Konsulta Oftalmokirurgjikale

09.12 – Konsulta Otorinolaringologjike

09.13 – Konsulta Kirurgji Maksilo – Faciale

09.14 – Urgjenca e Specialiteteve

09.15 – Kabineti i audiometrisë (audiograma)

09.16 – Kabineti i tympanometrisë

09.17 – Kabineti i vestibulometrisë

09.18 – Kabineti I lavazhit të veshit

09.19 – Veprime Administrative-Spitali Francez

09. 20 – Kab. Mikrokirurgjisë Okulistike

10 – Sëmundjet Kirurgjikale

10.01 – Konsulta Anestetike e Spitalit Nr. 2

10.02 – Konsulta Kirurgji Plastike (Klinika 4)

10.03 – Konsulta Kirurgji Urologjike (Klinika 2)

10.04 – Konsulta Kirurgji e Përgjithshme  (Klinika 1)

10.05 – Konsulta Kirurgji e Traktit Gastrointestinal  (Klinika 3)

10.06 – Litotripsia

10.07 – Laboratori Klinik-Biokimik

10. 08 – Veprime Administrative-Kir.Përgj.

11 – Neurokirurgji

11.01 – Elektroencefalograma (EEG) Neurokirurgji

11.02 – Elektromiografia (EMG)

11.03 – Konsulta Neurokirurgjikale

11.04 – Veprime Administrative-Neurokirurgji

11.05 – Laboratori Biokimik – Punkti i Neurokirurgjisë

11.06 – ECHO – Doppler vazal

11.07 – MRI – Neurokirurgji

11.08 – Angiografia – Neurokirurgji

11.09 – ECHO Kardiake – Neurokirurgji

12 – Qendra e Formimit Radiologjik (QFR)

12.01 – Radiografi QFR

12.02 – ECHO e përgjithshme QFR

12.03 – Litotripsi

13 – Urgjenca e Sëmundjeve Kirurgjikale

13.01 – Laboratori i Anatomise Patologjike

13.02 – Laboratori Biokimik – Punkti i Urgjencës Kirurgjikale

13.03 – Laboratori Mikrobiologjik – Punkti i Urgjencës Kirurgjikale

13.04 – Urgjenca e Sëmundjeve Kirurgjikale

13.05 – CT Spitali i Urgjencave

13.06 – ECHO e përgjithshme Spitali i Urgjencave

13.07 – MRI Spitali i Urgjencave

13.08 – Radiologji Spitali i Urgjencave

13.09 – Veprime Administrative

14 – Urgjenca e Sëmundjeve të Brendshme

14.01 – Laboratori Biokimik – Punkti i Urgjencës së Sëmundjeve të Brendshme

14.02 – Urgjenca e Sëmundjeve të Brendshme

15 – Neurologji

15.01 – Konsulta Neurologjike

15.02 – Elektroencefalograma (EEG) Neurologji

15.03 – ECHO – Doppler vazal

15.04 – MRI – Neurologji

15.05 – Angiografia – Neurologji

15.06 – ECHO Kardiake – Neurologji

15.07 – Elektromiografia (EMG)

15.08 – Veprime Administrative-Neurologji

16 – Psikiatri

16.01 – Konsulta Psikiatrike

16.02 – Veprime Administrative-Psikiatri

17 – Arka FSDKSH

17.01 – MRI – Neurokirurgji

17.02 – MRI Spitali i Urgjencave

17.03 – CT Spitali i Urgjencave

17.04 – Litotripsi

17.05 – Shintigrafi (tiroide, skeleti, kockave)

17.06 – Kolonoskopi