Shërbimi në Dhomë

Dhomat e pacientëve janë të pajisura me facilitetet e nevojshme për t’ju mundësuar shërbim spitalor profesional dhe të rehatshëm.

Infermierja e pavionit do t’ju tregojë dhe njohë me dhomën tuaj, do t’ju udhëzojë mbi mënyrën e funksionimit dhe shërbimet e përfshira dhe do t’ju përgjigjet për çdo pyetje që ju mund të keni për dhomën apo shërbimin në dhomë.

Njëkohësisht me sistemimin tuaj, infermierja e shërbimit do të njihet me nevojat dhe kërkesat që mund të keni, do të angazhohet për plotësimin e tyre duke u siguruar për qetësinë tuaj fizike e psiqike.

Dhoma e pacientit

Dhoma juaj është e pajisur me:

  1. Krevatin me specifikat sipas shërbimit;
  2. Çarçafë, shtrojë dhe mbulojë;
  3. Batanije;
  4. Shapka dhe Pizhame.

Pacientëve u ofrohet shërbimi me materiale të buta në bazë të pavionit në të cilin ai ndodhet.

Në shërbimet e urgjencave, kirurgjive, reanimacioneve dhe ato të sëmundjeve pediatrike shërbehet sa herë të jetë e nevojshme ndërrimi i çarçafëve dhe materialeve të tjera, në pavionet e tjera si rregull ndërrimi i përgjithshëm kryhet dy herë në javë dhe në raste të veçanta ndërrimi përcaktohet nga kryeinfermieri i pavionit.

Stafi ynë do të kujdeset çdo ditë për higjenën dhe pastrimin e dhomës ku do të qëndroni dhe në raste të veçanta sa herë gjykohet e nevojshme.