Projekte

QSUNT synon të përmirësoje sigurinë e pacientit, të rrisë efikasitetin duke krijuar mjedisin e përshtatshëm të shërimit dhe t’i sigurojë personelit mjedisin e dëshiruar të punës. QSUNT i shërben mijëra qytetarëve dhe duhet dizenjuar në përputhje me pritshmëritë e tyre.

Duke punuar së bashku, ne kërkojmë koncepte të reja dhe alternative duke i dhënë formë funksionalitetit të dëshiruar të një spitali modern.