Sa do të më kushtojë?

Kontakti i shtetasit me ofruesin e shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor ose me mjekun e familjes përbën pikën fillestare të procesit të ofrimit të shërbimit të kujdesit shëndetësor dhe zhvillohet mbi bazën e sistemit të referimit/përcjelljes drejt niveleve të tjera të kujdesit shëndetësor.

Nëse pacienti vjen në QSUT në bazë të sistemit  të referimit, përfiton shërbim shëndetësor falas.

Tarifat e poshtëshënuara janë për ju pacientë, që për arsyet tuaja zgjidhni të shmangni sistemin e referimit.

Për më tepër lexoni: