Publikime Shkencore

Kërkimi Shkencor është pjesë integrale e punës së përditshme së stafit në QSUNT.

Publikimi i kësaj pune bëhet jo vetëm në Revistat Kombëtare apo të vendeve të rajonit, por kjo punë vlerësohet dhe publikohet edhe në revistat e shoqatave ndërkombëtare të specialiteteve të tyre.  Publikimi në revista të tilla me faktor impakti bëjnë që zëri i mjekëve tanë të dëgjohet në mbarë botën.


Kinetic evaluation of low-grade gliomas in adults before and after treatment with CCNU alone


Autorët: Gentian Kaloshi, Ermir Roci, Arben Rroji, Francois Ducray, Mentor Petrela

CNU as a single agent has a significant impact on LGG tumor growth. The impact of CCNU seems to be comparable to the previously reported impact of temozolomide therapy and of combined procarbazine, CCNU, and vincristine chemotherapy …Lexo më shumë


Glioblastoma after AVM radiosurgery


Autorët:Artur Xhumari, Arben Rroji, Eugen Enesi, Teona Bushati, Kita Sallabanda Diaz, Mentor Petrela

Stereotactic radiosurgery (SRS) is considered to be a relatively safe procedure in cerebral arteriovenous malformation management. There are very few reported cases of SRS-associated/induced malignancies…Lexo më shumë