Aktivitete të shërbimeve

Shërbimi Nefrologji-Dializë Pediatrike, Plani kalendarik i aktiviteteve mjekësore për 2014

 1. Konferenca kombëtare vjetore e Shoqatës pediatrike shqiptare me pjesëmarrje ndërkombëtare-prill 2013
 2. Kongresi europian I nefrologjisë pediatrike Portugali, shtator 2014
 3. Konferenca kombëtare vjetore e shoqatës së Nefrologjisë së adultëve, maj 2014
 4. Aktivitet për diten ndërkombëtare të veshkës, 9 mars 2014
 5. Konferenca medico-kirurgjikale, tetor 2014
 6. Kongresi I ERA EDTA vjetor(Nefrologji) Holandë, maj-qershor 2014
 7. Seminar 1 javor për problemet e nefrologjisë pediatrike, Austri, qershor 2014

Konferenca kombëtare, ndërkombëtare dhe projekte për Shërbimin e Alergologjisë 

 1. Është në vazhdim projekti ndërkombëtar « BIR » Rregjistri Ballkanik i Imunoterapisë specifike me alergene.

Sherbimi i Hematologjise

 1. Pjesëmarrja në kongresin e Shoqatës Europiane të Hematologjisë 2014, Milano,  Itali

Shërbimi i Reumatologjisë

 1. Konferenca e 4-t Kombëtare e Reuamtologjisë, Dhjetor 2014.                                                                   
 2. EULAR 2014 ( 11-14/Qershor/2014, Paris),
 3. IOF-ECCEO13 (2-5/ Prill/2014, Seville-Spain).

Shërbimi Infektiv

 1. Simpoziumin mbarëkombëtar “Malaria”,
 2. Konferenca mbarëkombëtare “  21 vjet AIDS – pervoja shqiptare

Klinika e Pare e Kirurgjise se Pergjithshme

 1. Tetor 2014 edicioni i 22 i Konferencës Kirurgjikale Shqiptare

Klinika e Kardiologjisë II

Gjatë muajit janar mjekët ordinator dhe pedagogë do marrin pjesë në Kongreset Europiane dhe Botërore si:

 1. Europrevent,
 2. Euro PCR,
 3. Heart Failure,
 4. Euro Pace,
 5. ESC Congress,
 6. Euroecho,
 7. Acute Cardiac Care.

Klinika e Varësisë nga Alkooli

 1. Edizioni i III i konferencës ndërkombëtare të Alkologjisë Adiktive në Qershor-Shtator 2014 Tiranë, QSUT
 2. Specializimi afatshkurtër I operatorëve të Klinikës në European School Alcohology and Ecologycal Psychiatry, Middlesex University (UK), Arhus University (Denmark), Universita’delli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” shkurt- tetor 2014
 3. Pjesëmarrja në aktivitete  Kongres, Konferencë, Simpozium) kombëtare dhe bashkëpunimi sidomos me entet  e spektrit social, shtetërore e private që operojnë në Shqipëri.
 4. KBSG  Qershor 2014 Torino, Itali

Shërbimi Universitar i Traumatologjisë dhe Ortopedisë

 1. Kursi i kirurgjisë së supit Paris.
 2. Kursi i arthroscopisë Strasburg.
 3. Konferenca kirurgjikale vjetore Tiranë Tetor 2014.
 4. Kongresi i SOFCOT Paris.
 5. Kongresi i 15 i Shoqatës Europiane e Ortopedisë Londër, Qershor 2014.

Pediatri Infektive

 1. Janar 2014 seminar me mjekët e familjes, organizuar në Elbasan
 2. Më 11-15 Mars Kongres për “Imunodefiçencat e lindura”, Turqi.
 3. Më 3-6 Dhjetor Kongresi i Ekselencës Pediatrike, Dubai.