17/08/2023

Shpallja per specialist ne sektorin e ndjekjes se investimeve

17/08/2023

Shpallja per Specialist Kordinator Operator

14/07/2023

Shpallja per shef sherbimi qsut

Posted in Njoftime për vende të lira pune by admin qsut
27/04/2023
Posted in Njoftime për vende të lira pune by admin qsut
18/05/2022

SPECIALIST DIETOLOG

Posted in Njoftime për vende të lira pune by admin qsut
18/05/2022

SPECIALISTË NË SEKTORIN E PROKURIMEVE

18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCES DHE KONTABILITETIT

18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E PLANIFIKIMIT BUXHETOR DHE PROJEKTEVE NË DREJTORINË EKONOMIKE DHE PLANIFIKIMIT FINANCIAR

18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE LIGJORE, NE DREJTORINË JURIDIKE

18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E IT DHE KOMUNIKIMIT

31/01/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT