Njoftime për vende të lira pune

Shpallja për Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

03/04/2024 – 17/04/2024

Shpallja për Specialist në Sektorin e Monitorimit të Sherbimeve të Kontraktuara

25/03/2024 – 08/04/2024

Shpallja për Specialist në Sektorit e Prokurimeve

11/03/2024 – 25/03/2024

Shpallja për Specialist në Sektorin e Inxhinierisë Klinike

21/02/2024 – 06/03/2024

Shpallja për Specialist në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit

25/01/2024 – 08/02/2024

Shpallja për Specialist në Sektorin e Kostos

25/01/2024 – 08/02/2024

Shpallja për Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve Ligjore

28/12/2023 – 11/01/2023

Shpallja për Specialist në Sektorin e Prokurimeve

28/12/2023 – 11/01/2023

Shpallja për Specialist në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit

21/12/2023

Shpallja për Specialiste Koordinator me Pacientin

03/11/2023

Shpallja për Specialiste Koordinator operator

03/11/2023

Shpallja për Përgjegjës, Sektori i Performancës

06/10/2023

Shpallja për specialist në sektorin e ndjekjes se investimeve

17/08/2023

Shpallja për Specialist Kordinator Operator

14/07/2023

Shpallja për Drejtues në Drejtorinë e IT dhe Inxhinierisë Klinike

26/06/2023

Shpallja për Drejtues në Drejtorinë e IT dhe Inxhinierisë Klinike
26/06/2023
Shpallje për pozicionin Shef Shërbimi në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza
12/10/2018