Njoftime për vende të lira pune

Shpallja per Specialiste Koordinator me Pacientin

03/11/2023

Shpallja per Specialiste Koordinator operator

03/11/2023

Shpallja për Përgjegjës, Sektori i Performancës

06/10/2023

Shpallja për specialist në sektorin e ndjekjes se investimeve

17/08/2023

Shpallja për Specialist Kordinator Operator

14/07/2023

Shpallja për Drejtues në Drejtorinë e IT dhe Inxhinierisë Klinike

26/06/2023

Shpallja për Drejtues në Drejtorinë e IT dhe Inxhinierisë Klinike
26/06/2023
Shpallje për pozicionin Shef Shërbimi në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza
12/10/2018