Organigrama

ORGANIGRAMA E QENDRËS SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”, TIRANË