Si të mbërrini në QSUNT

 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

Adresa: Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë