Workshop-i me temë, “Identifikimi dhe zgjidhja e konflikteve në një Shërbim Mjekësorë.

31/01/2020

Sektori Infermieristikë pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore, në kuadër të Edukimit në Vazhdim realizoi workshop-in e dytë me temë, “Identifikimi dhe zgjidhja e konflikteve në një Shërbim Mjekësorë. Menaxhimi i konflikteve kolegë / familjarë / eprorë”. Materiali u hartua dhe referua nga lektorët:

Znj. Anila Dine – Kryeinfermiere në STROK / Reanimacioni Neurovaskular

Znj. Mimoza Kalaja – Infermiere në Qëndrën e Konsultave Ambulatore

Znj. Etleva Dedaj – Kryeinfermiere në Qëndrën e Konsultave Ambulatore

Të ftuar Kryeinfermierë të shërbimeve të ndryshme mjekësore të QSUT-së.

Aktiviteti në proçes Akreditimi nga Qëndra Kombëtre e Edukimit në Vazhdim.

Posted in Aktivitete by admin qsut