31/01/2020

Sektori Infermieristikë pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore, në kuadër të Edukimit në Vazhdim realizoi workshop-in e dytë me temë, “Identifikimi dhe zgjidhja e konflikteve në një Shërbim Mjekësorë. Menaxhimi i konflikteve kolegë / familjarë / eprorë”. Materiali u hartua dhe referua nga lektorët:

Znj. Anila Dine – Kryeinfermiere në STROK / Reanimacioni Neurovaskular

Znj. Mimoza Kalaja – Infermiere në Qëndrën e Konsultave Ambulatore

Znj. Etleva Dedaj – Kryeinfermiere në Qëndrën e Konsultave Ambulatore

Të ftuar Kryeinfermierë të shërbimeve të ndryshme mjekësore të QSUT-së.

Aktiviteti në proçes Akreditimi nga Qëndra Kombëtre e Edukimit në Vazhdim.

Posted in Aktivitete by admin qsut
14/11/2019
Posted in Aktivitete by admin qsut
31/10/2019

Koncert në kuadër të “Tetorit Rozë”.

Posted in Aktivitete by admin qsut
25/10/2019
Nga workshop-i i zhvilluar me stafin kryeinfermier të QSUNT-së zhvilluar më datë 24.10.2019, me temë “Ndikimi i shënimeve elektronike të shëndetit duke përdorur konceptet e standartizuara për të mësuar procesin e infermieristikës. Modele të studimeve të kombinuara në fushën e infermieristikës.”
Posted in Aktivitete by admin qsut
13/10/2019

Nё kuadёr tё Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, është zhvilluar seminari me temë: ” Refraktariteti i një rasti klinik me çrregullime personaliteti borderline me dekompensime të shkurtra psikike, komorbiditet OCD. Apo skizofreni ?”, ku jane paraqitur raste te ndjekur nga Sektori Psiko Social ne QSUNT.

Posted in Aktivitete by admin qsut
10/10/2019
Posted in Aktivitete by admin qsut
06/10/2019

Më 3-4 Tetor 2019, u zhvillua në QSU “Nënë Tereza” seminari me temë ‘’Profilaksia primare tek pacientët hemofilikë në Shqipëri’’. Ky seminar teoriko-shkencor u mundësua falë një bashkëpunimi të QSU “Nënë Tereza’ me disa institucione shëndetësore italiane, të cilat mundësuan praninë e një ekipi multidisiplinar specialistësh të hemofilisë për të aftësuar specialistët tanë pediatër, hematologë, imazheristë dhe mjekë laboratori në diagnostikimin dhe trajtimin profilaktik të pacientëve hemofilikë të moshës pediatrike. Është vetëm hapi i parë, pasi shumë shpejt pritet realizimi i një marrëveshjeje mes dy Ministrive të Shëndetesisë për të filluar rregullisht dhënien e Faktorit koagulues tashmë si parandalim, dhe jo vetëm për të trajtuar hemorragjitë në muskuj, artikulacione apo gjatë ndërhyrjeve që këta pacientë kryejnë.
Një arritje e rëndësishme në shërbim të pacientëve drejt shendetësisë që duam.

Posted in Aktivitete by admin qsut
30/09/2019

Aktivitet sensibilizues në Qendren Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në kuadër të Ditës Botërore të Zemrës 29 Shtator.

Posted in Aktivitete by admin qsut
17/09/2019

Nga seminari i 4 i vitit 2019, i zhvilluar në datë 10.09.2019 nga Sektori Psikosocial pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore ne QSUNT, në kuadër të edukimit në vazhdim me temë: “Çrregullimet Psikologjike tek pacientët me HIV-AIDS”, me lektore psikologen znj. Mimoza Dosti. 
Aktivitetet “Cikël Seminaresh për Psikologët dhe Punonjësit Social të Q.S.U.N.T” janë në proçes akreditimi nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV)

Posted in Aktivitete by admin qsut
05/09/2019
Sic njihet sot nga publiku i gjerë, QSUT me VKM Nr. 352, datë 09/09/1997, është emëruar Qendra Spitalore Univeritare “Nënë Tereza”.
Posted in Aktivitete by admin qsut