Nga seminari i 4 i vitit 2019, i zhvilluar në datë 10.09.2019 nga Sektori Psikosocial pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore ne QSUNT

17/09/2019

Nga seminari i 4 i vitit 2019, i zhvilluar në datë 10.09.2019 nga Sektori Psikosocial pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore ne QSUNT, në kuadër të edukimit në vazhdim me temë: “Çrregullimet Psikologjike tek pacientët me HIV-AIDS”, me lektore psikologen znj. Mimoza Dosti. 
Aktivitetet “Cikël Seminaresh për Psikologët dhe Punonjësit Social të Q.S.U.N.T” janë në proçes akreditimi nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV)

Posted in Aktivitete by admin qsut