18/05/2022

PËRGJEGJËS SEKTORI NË SEKTORIN E FINANCES DHE KONTABILITETIT TË DREJTORISË EKONOMIKE DHE PLANIFIKIMIT FINANCIAR

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

PSIKOLOG PRANË SEKTORIT PSIKOSOCIAL

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALIST DIETOLOG

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALISTË NË SEKTORIN E PROKURIMEVE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E FINANCES DHE KONTABILITETIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E PLANIFIKIMIT BUXHETOR DHE PROJEKTEVE NË DREJTORINË EKONOMIKE DHE PLANIFIKIMIT FINANCIAR

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE LIGJORE, NE DREJTORINË JURIDIKE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/05/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E IT DHE KOMUNIKIMIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
31/01/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka