08/09/2021

DREJTOR PRANË DREJTORISË JURIDIKE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
08/09/2021

DREJTOR NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
24/08/2021

SPECIALIST NË SEKTORIN E NDJEKJES SË INVESTIMEVE DHE MIRËMBAJTJES NDËRTIMORE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
24/08/2021

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
24/08/2021

PËRGJEGJËS NJËSIE PRANË NJËSISË SË REHABILITIMIT NEUROFIZIOLOGJIK

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
24/08/2021

PËRGJEGJËS NË ZYRËN E RADIOMBROJTJES

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
24/08/2021

PËRGJEGJËS SEKTORI NË SEKTORIN E INXHINIERISË KLINIKE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
23/06/2021

ASISTENT PROJEKTI

PROJECT ASSISTANT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
17/05/2021

EXPERT

ANNOUNCEMENT FOR EXPRESSION OF INTEREST

NJOFTIM PER SHPREHJE INTERESI

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
17/05/2021

ADMINISTRATOR SPITALOR NË POLET E ADMINISTRIMIT TË INTEGRUAR

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka