26/01/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E PROKURIMEVE, TË DREJTORISË JURIDIKE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
26/01/2022

SPECIALIST DIETOLOG

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
26/01/2022

PËRGJEGJËS NË ZYRËN E RADIOMBROJTJES, TË DREJTORISË SË IT DHE INXHINIERISË KLINIKE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/01/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E MARRËDHËNIEVE LIGJORE, NE DREJTORINË JURIDIKE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
18/01/2022

SPECIALIST NË SEKTORIN E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE, NE DREJTORINË E BURIMEVE NJERËZORE

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
23/12/2021

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
01/11/2021

SPECIALIST NË SEKTORIN E IT DHE KOMUNIKIMIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
01/11/2021

ADMINISTRATOR SPITALOR NË POLET E ADMINISTRIMIT TË INTEGRUAR

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
01/11/2021

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka
01/11/2021

SPECIALIST NË PAI-n E SPITALIT FRANCEZ

Posted in Njoftime për vende të lira pune by Enea Koka