Nё kuadёr tё Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, është zhvilluar seminar

13/10/2019

Nё kuadёr tё Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, është zhvilluar seminari me temë: ” Refraktariteti i një rasti klinik me çrregullime personaliteti borderline me dekompensime të shkurtra psikike, komorbiditet OCD. Apo skizofreni ?”, ku jane paraqitur raste te ndjekur nga Sektori Psiko Social ne QSUNT.

Posted in Aktivitete by admin qsut