Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Rreth Nesh

Shërbimi i Gjenetikës


Shërbimi i Gjenetikës Mjekësore ka filluar funksionimin si shërbim në vitin 1984, fillimisht në sektorët e këshillimores gjenetike dhe të laboratorit të citogjenetikës. Prej vitit 2005 aktiviteti i shërbimit është zgjeruar duke përfshirë sektorin e biologjisë molekulare për zbulimin e mutacioneve të β-talasemisë dhe anemisë drepanocitare, dy sëmundje me shpeshtësi të lartë në vendin tonë.


Shërbimi i Gjenetikës Mjekësore prej themelimit akoma dhe sot është i vetmi në vendin tonë që funksionon si shërbim mjekësor pranë QSUT dhe si njësi didaktike në nivel universitar e pasuniversitar pranë Fakultetit të Mjekësisë.


Stafi mjekësor i shërbimit:


Prof. Vahe Mokini

Prof. Ass.Anila Laku (Babameto)

Dr. Dorina Roko

D.Sh.M. Mirela Tabaku


Kabinetet:


Këshillimorja gjenetike

Laboratori citogjenetik

Laboratori biologjisë molokulare

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook