Prof. Teuta Backa

Prof. Teuta Backa

Sherbimi i Reumatologjise

departments: Kreu, SHËRBIMI I RHEUMATOLOGJISË
positions: Sherbimi i Reumatologjise