Dr. Perparim Shira

Dr. Perparim Shira

Specialiteti: Urgjenca Sherbimit Pediatrike

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT MJEKËSOR, Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme
positions: Urgjenca Sherbimit Pediatrike