D.SH.M. Laurant Kollcaku

D.SH.M. Laurant Kollcaku

Specialiteti: Mjek Pediatër / Endokrinolog

Punon pranë: Shërbimi i Pediatrisë së Specialiteteve 2 (Gastro/Endokrino/Neuro/Okulist)

Spitali Pediatrik QSU “Nënë Tereza”

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT PEDIATRIK, Sëmundjet Pediatrike Gastro dhe Neurologjike
positions: Mjek Pediater