Prof. Ass. Vilma Mema
Sherbimi i Okulistikës
Prof. Asc Vladimir Filaj
Sherbimi i Djegie - Plastikes
Prof Arben Gjata
Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme Digjestive III
Prof. Arvin Dibra
Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme I
DSHM. Rezart Xhani
Sherbimi i Kirurgjise Urologjike II
Dr. Bianka Shima
Mjek Onkolog
Dr. Erald Karaulli
Mjek Onkolog
Dr. Romeo Bani
Mjek Kimioterapeut Onkolog
Dr. Sotiraq Senjo
Mjek Kimioterapeut Onkolog