Prof. Arvin Dibra

Prof. Arvin Dibra

Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme I

departments: Kreu, Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme
positions: Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme I