Prof Arben Gjata

Prof Arben Gjata

Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme Digjestive III

departments: Kreu, Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme
positions: Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme Digjestive III