Prof. Asc Vladimir Filaj

Prof. Asc Vladimir Filaj

Sherbimi i Djegie – Plastikes

departments: Kreu, Shërbimi i Djegies – Plastika
positions: Sherbimi i Djegie - Plastikes