Reparti i Mjekësisë Nukleare

Stafi yne

Reparti i Mjekësisë Nukleare

Shef Reparti i Mjekësisë Nukleare

Dr.Albert Nocka
Dr.Arben Dhima
Dr.Dritan Leli