Aktiviteti Pediatrik

Pediatria e përgjithshme mbulon një gamë të gjërë shërbimesh:

Pavijonet dhe Urgjenca Pediatrike : Dy pavijonet kanë 40 shtretër në të cilët shtrohen pacientë me patologji kardiake, reumatologjike, të pediatrisë së përgjithshme kryesisht gjendje febrile të zgjatura pa vatër të njohur infeksioni, si dhe infeksione akute gastrointestinale, urinare, pulmonare.

Numri total i të shtruarve në një vit është përafërsisht 2500 raste, me ditë qëndrimi mesatar 5.19 ditë dhe shfrytëzim shtrati 89.12% duke e bërë ndër shërbimet me shfrytëzimin më të mirë.