PËRGJEGJËS NJËSIE PRANË NJËSISË SË REHABILITIMIT NEUROFIZIOLOGJIK