Publikime Shkencore

1 16/01/2020

Kërkimi Shkencor është pjesë integrale e punës së përditshme së stafit në QSUT.
 
Publikimi i kësaj pune bëhet jo vetëm në Revistat Kombëtare apo të vendeve të rajonit, por kjo punë vlerësohet dhe publikohet edhe në revistat e shoqatave ndërkombëtare të specialiteteve të tyre.
 
Publikimi në revista të tilla me faktor impakti bëjnë që zëri i mjekëve tanë të dëgjohet në mbarë botën.

Posted in Uncategorized by admin qsut