Arjeta Grezda

Arjeta Grezda, Mjek Shërbimi

D.Sh.M.Arjeta Grezda

Specialiteti: Pedagog – D.SH.M

Punon pranë: Shërbimi i Okulistikës

Pozicioni i punës:

Ushtron aktivitetin prej vitit:

Office Location

Spitali Francez
QSUT “Nënë Tereza”
Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë
Telefon: 042 349583
Email:

[tabs class=””] [tab title=”Curriculum”]

Edukimi profesional

Specializimi

Kualifikime

[/tab] [tab title=”Publikime”][/tab] [/tabs]