Shërbimi Infektiv, QSUT bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit

30/10/2017

 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” është një partnere e denjë e spitaleve universitare më të mira të botës, si ato të niveleve të Universitetit të Oxfordit. Së fundmi Shërbimi i Sëmundjeve Infektive në QSUT, është duke marrë pjesë në një studim shumë të rëndësishëm të Univerisitetit të Oxfordit, ku edhe u çertifikua me sukses për rezultatet e arritura gjatë fazës së parë të këtij studimi. Ky studim ka katër faza dhe kjo fazë e parë është shumë e rëndësishme, pasi ishte një testim për Shërbimin e Infektivit, nëse do të mund të ishte partner i denjë i Universitetit të Oxfordit, për të vazhduar edhe me fazat e tjera të këtij studimi.

Ky studim ka si objektiv sëmundjet infektive virale akute, të shkaktuara nga një sër virusesh që janë prezentë në Shqipëri. Gjatë fazës së parë, duhet të plotësoheshin disa kritere që ishin të lidhura kryesisht me kapacitet për ta zhvilluar këtë studim. Një pjesë e mirë e mjekëve të këtij shërbimi i janë nënshtruar trajnimeve në disa vende partnere të të njëjtit universitet dhe në fund të monitorimit të vitit të parë të studimit u përfitua çertifikata, e cila dëshmon se Shërbimi i Sëmundjeve Infektive në QSUT i ka të gjitha kapacitetet për të realizuar studime klinike apo edhe të thelluara shkencore në fushën e evidentimit të sëmundjeve infektive apo efikasitetit të antimikrobikëve mbi sëmundjet infektive etj.

Çertifikata e sapomarrë ishte një sfidë që ekipi i mjekëve të Shërbimit Infektiv në QSUT mundi ta kalonte me shumë sukses. Studimi është ndërmarrë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. Në vazhdim, po nga Universiteti i Oxfordit, pritet një tjetër ofertë për të qenë partnerë të një studimi shumë të rëndësishëm europian për çertifikimin e disa medikamenteve të reja, të cilat priten të futen në praktikën e përditshme klinike, për të qenë në shërbim të pacientëve.

Posted in Lajme by admin qsut