Stafi ynë

Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme

D.Sh.M Numila Maliqari (Kuneshka)
Shef Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme

Dr. Albert Koja
Dr. Albert Lama
Dr. Anita Pollozhani
Dr. Arben Ademi
Dr. Aurel Vula
Dr. Drita Pashaj (Bejko)
Dr. Elda Skenderi (Sulovari)
Dr. Feride Imeraj
Dr. Floreta Korumi (Plaku)
Dr. Genti Xhelili
Dr. Gugash Cerga
Dr. Herion Paza
Dr. Irma Hajdari
Dr. Laureta Sadedini (Rosa)
D.Sh.M Petrit Caca
Dr. Shqiponja Saraci (Bimbashi)