13/06/2014

Shërbimi Nefrologji-Dializë Pediatrike,
Plani kalendarik i aktiviteteve mjekësore për 2014

 • Konferenca kombëtare vjetore e Shoqatës pediatrike shqiptare me pjesëmarrje ndërkombëtare-prill 2013
 • Kongresi europian I nefrologjisë pediatrike Portugali, shtator 2014
 • Konferenca kombëtare vjetore e shoqatës së Nefrologjisë së adultëve, maj 2014
 • Aktivitet për diten ndërkombëtare të veshkës, 9 mars 2014
 • Konferenca medico-kirurgjikale, tetor 2014
 • Kongresi I ERA EDTA vjetor(Nefrologji) Holandë, maj-qershor 2014
 • Seminar 1 javor për problemet e nefrologjisë pediatrike, Austri, qershor 2014

Konferenca kombëtare, ndërkombëtare dhe projekte për Shërbimin e Alergologjisë 

 • Është në vazhdim projekti ndërkombëtar « BIR » Rregjistri Ballkanik i Imunoterapisë specifike me alergene.

Sherbimi i Hematologjise

 • Pjesëmarrja në kongresin e Shoqatës Europiane të Hematologjisë 2014, Milano,  Itali

Shërbimi i Reumatologjisë

 • Konferenca e 4-t Kombëtare e Reuamtologjisë, Dhjetor 2014.                                                                   
 • EULAR 2014 ( 11-14/Qershor/2014, Paris),
 • IOF-ECCEO13 (2-5/ Prill/2014, Seville-Spain).

Shërbimi Infektiv

 • Simpoziumin mbarëkombëtar “Malaria”,
 • Konferenca mbarëkombëtare “  21 vjet AIDS – pervoja shqiptare ”

Klinika e Pare e Kirurgjise se Pergjithshme

 • Tetor 2014 edicioni i 22 i Konferencës Kirurgjikale Shqiptare

Klinika e Kardiologjisë II

Gjatë muajit janar mjekët ordinator dhe pedagogë do marrin pjesë në Kongreset Europiane dhe Botërore si:

 • Europrevent,
 • Euro PCR,
 • Heart Failure,
 • Euro Pace,
 • ESC Congress,
 • Euroecho,
 • Acute Cardiac Care.

Klinika e Varësisë nga Alkooli

 • Edizioni i III i konferencës ndërkombëtare të Alkologjisë Adiktive në Qershor-Shtator 2014 Tiranë, QSUT
 • Specializimi afatshkurtër I operatorëve të Klinikës në European School Alcohology and Ecologycal Psychiatry, Middlesex University (UK), Arhus University (Denmark), Universita’delli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” shkurt- tetor 2014
 • Pjesëmarrja në aktivitete  Kongres, Konferencë, Simpozium) kombëtare dhe bashkëpunimi sidomos me entet  e spektrit social, shtetërore e private që operojnë në Shqipëri.
 • KBSG  Qershor 2014 Torino, Itali

Shërbimi Universitar i Traumatologjisë dhe Ortopedisë

 • Kursi i kirurgjisë së supit Paris.
 • Kursi i arthroscopisë Strasburg.
 • Konferenca kirurgjikale vjetore Tiranë Tetor 2014.
 • Kongresi i SOFCOT Paris.
 • Kongresi i 15 i Shoqatës Europiane e Ortopedisë Londër, Qershor 2014.

Pediatri Infektive

 • Janar 2014 seminar me mjekët e familjes, organizuar në Elbasan
 • Më 11-15 Mars Kongres për “Imunodefiçencat e lindura”, Turqi.
 • Më 3-6 Dhjetor Kongresi i Ekselencës Pediatrike, Dubai.
Posted in pricing table 1 by admin qsut
13/06/2014

Lista e Programeve të Specializimit

 

 1. Alergologji
 2. Anatomi patologjike
 3. Anestezi-reanimacion
 4. Dermatologji
 5. Endokrinologji
 6. Gastrohepatologji
 7. Hematologji
 8. Diagnozë me imazhe
 9. Kardiokirurgji
 10. Kardiologji
 11. Kirurgji e përgjithshme
 12. Kirurgji maksilo-faciale
 13. Laborator klinik-biokimik
 14. Mikrobiologji
 15. Mjek familjeje
 16. Mjekësi interne
 17. Mjekësi ligjore
 18. Nefrologji
 19. Neurologji
 20. Neurokirurgji
 21. ORL
 22. Okulistikë
 23. Onkologji
 24. Ortopedi-traumatologji
 25. Pediatri
 26. Pedodonti
 27. Pneumonologji
 28. Psikiatri
 29. Psikiatri e fëmijëve dhe e adoleshentëve
 30. Reumatologji
 31. Sëmundje infektive
 32. Shëndet publik
 33. Terapi stomatologjike
 34. Toksikologji klinike
 35. Stomatologji (kirurgji orale, kirurgji maksilo- faciale, protetika fikse, protetika të lëvizshme, protetika kirurgjikale, ortodonci periodontologji)

Posted in pricing table 1 by admin qsut
13/06/2014

Kërkimi shkencor dhe QSUT

Qendra spitalore universitare, stafi i saj pedagogjik, por edhe ordinator, kanë realizuar një aktivitet të larmishëm shkencor, të finalizuar në referime në konferenca kombëtare, rajonale, ndërkombëtare, botime artikujsh në periodike shkencore ndërkombëtare me faktor impakti, botime tekstesh dhe monografish.

Aktiviteti i pasur shkencor është gërshetuar natyrshëm me proçesin pedagogjik të Shërbimimeve të fokusuara në lëndët mësimore për studentët e Fakultetit të Mjekësisë, Stomatologjisë, Infermierisë. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar realizimit të programit kurrikular të specializantëve të degëve të ndryshme, drejtuar në aspektin e përvetësimit harmonik teorik dhe aftësive praktike, aq të nevojshme për formimin e mëtejshëm.

Programi i Doktoraturës është në vijimësi, ku kandidatët përmbushin sipas grafikut të caktuar vëllimin e nevojshëm të përgatitjes së temave përkatëse. Aktiviteti shkencor dhe pedagogjik i Shërbimimeve është harmonizuar me aktivitetin praktik drejt pacientëve, duke ruajtur ekuilibrat e nevojshëm, me synimin për të aplikuar sa më gjerë “bedside learning” dhe përfshirë specializantët dhe studentët në trajtimin me standarde bashkëkohore të pacientëve.

Posted in pricing table 1 by admin qsut