Aktiviteti “Cikël Seminaresh për Psikologët dhe Punonjësit Social të QSUT”.

11/01/2019

Sektori Psikosocial pranë Drejtorisë së Performancës Spitalore në QSUT “Nënë Tereza”, në kuadër të Edukimit në Vazhdim ka zhvilluar seminarin e 3-të të vitit 2019, mbajtur në sallën e Telemjekësisë në kuadër  aktivitetit “Cikël Seminaresh për Psikologët dhe Punonjësit Social të QSUT”. Këto seminare janë të akredituar nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV) dhe do të pasohen në muajt shtator-dhjetor me 16 seminarë të tjerë me tema dhe raste të ndryshme nga përvoja e punës së stafit Psikosocial në QSUT.

Pjesëmarrës në seminare, përveç stafit të psikologëve dhe punonjësve socialë do të jenë edhe staf mjekësor nga shërbime të ndryshme, si kryeinfermierë, mjekë, shefa shërbimesh, të cilët kanë shfaqur interes për të ndjekur këtë cikël trainimesh. Gjithashtu sektori Psikosocial  në QSUT në ditët në vazhdim do të organizojë dhe 2 workshop-e për stafin për mënyrën si duhet të menaxhohen rastet e emergjencave.

Posted in Aktivitete by admin qsut