Rreth nesh

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë është institucioni shëndetësor më i madh në Shqipëri dhe si institucion shëndetësor akademik është i vetmi i këtij lloji, duke u klasifikuar si e vetmja qendër shëndetësore terciare shqiptare.

Aktualisht QSU “Nënë Tereza” ofron shërbim shëndetësor ambulator për rreth 300 000 persona/vit, shërbim spitalor për mbi 80 000 raste/vit dhe shërbim urgjencash me mbi 260 000 persona/vit.Spitali ka një kapacitet prej 1450 shtretërish dhe ofron ndihmë mjekësore për mesatarisht 400 pacientë ditorë e të shtruar.

 

QSU “Nënë Tereza” në shifra

Punonjësit tanë në shërbim të pacientëve

QSUNT ka në përbërje një numër total të punësuarish prej 2967, nga të cilët 1808 janë staf mjekësor, 308 janë specializantë të Fakultetit të Mjekësisë dhe 850 punonjës administrativë në sektorët e shërbimeve dhe Administratë.Në spital punojnë 66 mjekë me titull profesor, 176 mjekë me grada të ndryshme, prej të cilëve 130 janë mjekë pedagogë pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë, infermierë 1215 dhe teknikë 50.

Përdorimi i strukturave dhe shërbimeve të QSUNT

Gjatë vitit 2016, fluksi i pacientëve të shtruar në QSU “Nënë Tereza” ishte mbi 80 000.Disa nga treguesit spitalorë:

 • Ditë qëndrim mesatar 5.6 ditë/pacientë;
 • Xhiro shtrati 56.93%;
 • Ditëshfrytëzimi i shtratit 86.65%.

Nga numri i përgjithshëm i pacientëve, nga spitali dalin të shëruar dhe në gjendje të përmirësuar mbi 80%.Vdekshmëria në QSU “Nënë Tereza” është 1.48%.

Ndërhyrjet Kirurgjikale

Numri i përgjithshëm i ndërhyrjeve kirurgjikale të kryera gjatë vitit 2016 është rreth 25 000, të kryera në këto specialitete:

 • Ndërhyrje neurokirurgjikale;
 • Ndërhyrje kardiokirurgjikale;
 • Ndërhyrje vaskulare;
 • Ndërhyrje kirurgjikale për fëmijë;
 • Ndërhyrje në kirurgjinë plastike;
 • Ndërhyrje në kirurgjine onkologjike;
 • Ndërhyrje në kirurgjinë e syrit;
 • Ndërhyrje në kirurgjinë e veshit, fytit, hundës, etj

Shërbimi i Urgjencës

Një aktivitet i rëndësishëm në QSU “Nënë Tereza” është ai i UrgjencësNumri i përgjithshëm i rasteve urgjente gjatë vitit 2016 ka qenë afërsisht 265 000; e ndarë si më poshtë:

 • Urgjenca pediatrike 45.4%;
 • Urgjenca të sëmundjeve të brendshme 27.1%;
 • Urgjenca kirurgjikale 13.4%;
 • Urgjenca të sëmundjeve infektive 11.5%,
 • Urgjenca të sëmundjeve mendore 2.6%