Urgjenca e Spitalit Infektiv e rikonstruktuar në #QSUT

Urgjenca e Spitalit Infektiv e rikonstruktuar në #QSUT, një investim që garanton një cilësi të përmirësuar shërbimi për qytetarët dhe kushte më të mira pune për stafin mjekësor.

  • Standarde bashkëkohore.
  • Dyfishim kapacitetesh.
  • Dy bokse izolimi për sëmundjet ngjitëse.
  • Repart imazherie brenda urgjencës për diagnostikimin në kohë të sëmundjeve.
  • Përfitojnë 40 mijë pacientë në vit.