Prof. Margarita Gjata

Prof. Margarita Gjata

Sherbimi i Hipertonise dhe Mjeksise Interne

departments: Kreu, SHËRBIMI I MJEKËSISË INTERNE & H.T.A
positions: Sherbimi i Hipertonise dhe Mjeksise Interne