PROF. Florian TOTI

PROF. Florian TOTI

PROF. Florian TOTI                                  

Datëlindja:  12 Shtator 1969

Kombësia: Shqiptare

Adresa Profesionale:

Shërbimi i Endokrinologjisë & Sëmundjeve Metabolike

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

370, Rruga e Dibrës   1010-Tiranë / Shqipëri

E-mail: floritoti@gmail.com

Vendi aktual i punës:

Lektor i Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i  Mjekësisë Tiranë

Shërbimi i Endokrinologjisë & Sëmundjeve Metabolike,  Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme

Diploma dhe specializime

1987-1992            Diplomë  Mjek i Përgjithshëm    Fakulteti i Mjekësisë Tiranë

1993-1997            Diplomë e Mjekësisë Interne  Fakulteti i Mjekësisë & Qendra Spitalore Universitare  « Nënë Tereza » Tiranë

1996-2000            Diplomë e Endokrinologjisë & Diabetologjisë   Fakulteti i Mjekësisë & Qendra Spitalore Universitare « Nënë Tereza » Tiranë

1998-2001            Diplomë Pas Universitare (PHD) « L’éducation des patients atteints des maladies chroniques » Fakulteti i Mjekësisë  Gjenevë / ZVICËR

1999-2011             Drejtues i Njësisë së Edukimit për pacientë diabetikë, Shërbimi i Endokrinologjisë & Sëmundjeve Metabolike, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

2005                    Titulli Doktor i Shkencave Mjekësore Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

2010                     Titulli Profesor i Asociuar, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

2015                     Titulli Profesor, Vendim Nr.29 i KVTA, datë 23.01.2015.

President i Shoqatës së Diabetit në Shqipëri.

President of the DESG (Diabetes Education Study Group)  – EASD Study Group

Anëtar i American Diabetes Association (ADA), European Association for the Study of Diabetes (EASD) dhe Societé Francophone du Diabète (SFD), si dhe përfaqësues i Shqipërisë në disa organizata mjekësore ndërkombëtare.

 Autor dhe bashkëautor i mbi 100 prezantimeve orale dhe poster në aktivitete ndërkombëtare dhe kombëtare, i mbi 40 artikujve në revista shkencore brenda e jashtë vendit, lektor i ftuar në programet e  edukimit të EASD dhe kongrese të ndryshme ndërkombëtare, bashkëautor i dy teksteve universitare dhe udhëzuesve të ndryshëm të praktikës klinike.

departments: SHËRBIMI I ENDOKRINOLOGJISË
positions: Lektor i Fakultetit të Mjekësisë