Prof. Ass. Majlinda Ikonomi (Buba)

Prof. Ass. Majlinda Ikonomi (Buba)

Sh. Laboratorit Anatomise Patologjike

departments: Kreu, Shërbimi i Laboratorit të Anatomisë Patologjike
positions: Sh. Laboratorit Anatomise Patologjike