Prof. Artur Xhumari

Prof. Artur Xhumari

Sherbimi i Neurokirurgjise

departments: Kreu, SHËRBIMI I NEUROKIRURGJISË
positions: Sherbimi i Neurokirurgjise