Dr. Suela Cinari

Dr. Suela Cinari

Specialiteti: Sherbimi Kirurgjise Infantile

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT KIRURGJIKAL, Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme
positions: Sherbimi i Kirurgjise Infantile