Dr. Mirzana Kapllanaj

Dr. Mirzana Kapllanaj

Specialiteti: Sherb.Ped.Onkohematologjike

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT PEDIATRIK, Shërbimi i Onkohematologjisë (Pediatrike)
positions: Sherb.Ped.Onkohematologjike