Dr. Julinda Jaho

Dr. Julinda Jaho

Specialiteti: Mjek Konsulte Neuro-Okulist

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT KIRURGJIKAL, Shërbimi i Okulistikës
positions: Mjek Konsulte Neuro-Okulist