Dr. Inva Gjeta

Dr. Inva Gjeta

Specialiteti: Sherbimi Terapise Intensive

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT PEDIATRIK, Shërbimi i Terapisë Intesive
positions: Sherbimi i Terapise Intensive