Dr. Diana Shtembari

Dr. Diana Shtembari

Specialiteti: Urgjenca Sherbimit Pediatrike

departments: Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme
positions: Urgjenca Sherbimit Pediatrike