Dr. Denis Kosovrasti

Dr. Denis Kosovrasti

Specialiteti: Mjek Kirurg Vaskular

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT MJEKËSOR, SHËRBIMI I KIRURGJISË VASKULARE
positions: Mjek Kirurg Vaskular