Dr. Blerina Gjoni

Dr. Blerina Gjoni

Specialiteti: Urgjenca Sherbimit Pediatrike

Curriculum Vitae

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT PEDIATRIK, Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme
positions: Urgjenca Sherbimit Pediatrike