Dr. Bledi Kalaja

Dr. Bledi Kalaja

Specialiteti: Qendra Kombetare e Hemofilise

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT PEDIATRIK, Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme
positions: Qendra Kombetare e Hemofilise