D.SH.M. Alma Llukacaj

D.SH.M. Alma Llukacaj

Specialiteti: Mjek Kirurg(D.SH.M.)

Punon pranë: Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme

Pozicioni i punës:

Ushtron aktivitetin prej vitit:

Kirurgjitë
QSU “Nënë Tereza”
Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë
departments: SEKTORI I AKTIVITETIT KIRURGJIKAL, Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme
positions: Mjek Kirurg