D.Sh.M Marjeta Tanka

D.Sh.M Marjeta Tanka

Specialiteti: Mjek Radiolog(D.SH.M)

departments: SEKTORI I AKTIVITETIT DIAGNOSTIK, Shërbimi i Imazherisë
positions: Mjek Radiolog(D.SH.M)